YEDİ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR 5. Sınıf

YEDİ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

Yedi rakamlar yazılan sayılara yedi basamaklı doğal sayılar denir. Aşağıdaki abaküste verilen doğal sayıyı okuyarak yazalım.yedi-basamakli-sayilar

Yukarıdaki abaküste verilen sayının;
Okunuşu: 3 milyon beş yüz kırk bin 2 yüz otuz bir
Yazılışı: 3 540 231’dir. Abaküste binler basamağındaki çubuk boş olduğundan, bu basamağa 0 (sıfır) yazılmıştır.

SEKİZ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

Sekiz rakamlar yazılan sayılara sekiz basamaklı doğal sayılar denir. Aşağıda verilen doğal sayıyı okuyarak yazalım.sekiz-basamakli-sayilar

Bu sayının okunuşu: yirmi beş milyon yedi yüz yirmi bin üç yüz sekiz.
Yazılışı: 25 720 308’dir.

 DOKUZ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR
Dokuz rakamlar yazılan sayılara dokuz basamaklı doğal sayılar denir. Aşağıda verilen doğal sayıyı okuyarak yazalım.milyonlar
Okunuşu: iki yüz seksen milyon üç yüz kırk üç bin beş yüz altı.
Yazılışı: 280 343 506’dır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir