EŞLİK ve BENZERLİK 6. Sınıf

EŞ ŞEKİLLER
eşlik

Aynı biçim ve özelliklere sahip olan şekillere eş şekiller denir. Eş şekiller “≅” sembolü ile gösterilir. Birbirine eşit olan A ve B gibi iki şekil, A ≅ B şeklinde gösterilir ve “A eştir B” şeklinde ifade edilir.
Eş şekiller birbirinin tamamen aynısıdır. Birbirine benzediği halde biri büyük diğeri küçük olamaz. Hem biçimleri hem de ölçüleri bire bir aynı olmalıdır. Yanda görmüş olduğunuz şekiller birbirine eştir.

BENZER ŞEKİLLER
eslik-ve-benzerlik-6sinif

Aynı biçimde fakat farklı ölçüde (büyüklükte) olan şekillere benzer şekiller denir. Benzer şekiller “≈” sembolü kullanılarak gösterilir. Birbirine benzer K ve L gibi iki şekil K ≈ L şeklinde gösterilir ve “A benzerdir B” şeklinde ifade edilir. Yanda verilen K ve L şekilleri biçim olarak birbirinin aynısı fakat büyüklükleri birbirinden farklı olduğu için, bu iki şekil birbirine benzerdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir