Üçgenler ve Sınıflandırılması 5. Sınıf

BİR ÜÇGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI 180° dir. Üçgenin çeşidi her ne olursa olsun, bütün üçgen çeşitlerinin iç açıları toplamı 180° dir.

Üçgenleri sınıflandırma şema olarak gösterimi aşağıda verilmiştir.
ucgenleri-siniflandirma

Üçgenler, açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırılırlar. Açılarına göre üçgenler;
» Dar Açılı üçgenler
» Geniş Açılı Üçgenler
» Dik Açılı Üçgenler olmak üzere 3 çeşittir.

Kenarlarına göre üçgenler;
» Çeşitkenar üçgen
» İkizkenar Üçgen
» Eşkenar üçgen olmak üzere 3 çeşittir.

KENARLARINA GÖRE ÜÇGENLER     Üçgenleri Sınıflandırma
Eşkenar üçgen
Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir.
ikizkenar üçgen
İki kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir.
çeşitkenar üçgen
Bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üçgenlere çeşitkenar üçgen denir.
AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER     Üçgenleri Sınıflandırma
Dar Açılı Üçgen
Üç iç açısı da dar açı (90 dereceden küçük) olan üçgenlere dar açılı üçgendenir.
Geniş Açılı Üçgen
Açılarından biri 90 dereceden büyük (geniş açı) olan üçgene geniş açılı üçgen denir. Bir üçgende yalnız bir açının ölçüsü geniş açı olur.
Dik Açılı Üçgen
Açılarında biri 90 derece (dik açı) olan üçgene dik açılı üçgen denir. Bir üçgende yalnız bir açının ölçüsü 90 derece olabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir