Eğim Ve Doğrunun Eğimi 8. sınıf 

 EĞİM  

Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı eğim olarak adlandırılır. “m” harfi ile gösterilir. 

DOĞRUNUN EĞİMİ

     Bir doğrunun eğimi, doğru üzerinde bulunan iki nokta arasındaki dikey değişimin yatay değişime oranıdır. y eksenine göre sağa yatık doğruların eğimi pozitif, sola yatık doğruların eğimi negatiftir. 

ÖRNEK: 

Yukarıdaki 1 numaralı doğru gibi sağ tarafa yatık doğruların eğimi pozitif, 2 numaralı doğru gibi sol tarafa yatık doğruların eğim değeri ise negatiftir.

 EĞİM AÇISI

     Bir doğrunun x ekseni ile eksenin üzerinde yaptığı açılardan sağda olanına eğim açısı denir. Bir doğrunun eğimi aynı zamanda eğim açısının tanjantıdır. Eğim açısı 0 derece olan (x eksenine paralel) doğruların eğimi sıfırdır. Eğim açısı dar açı olan (sağa yatık) doğruların eğimi pozitiftir. Eğim açısı 90 derece olan (y eksenine paralel) doğruların eğimi hesaplanamaz. Eğim açısı geniş açı olan (sola yatık) doğruların eğimi negatiftir. 

DOĞRUNUN EĞİMİ İLE DENKLEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Denklemi y=mx+n şeklindeki doğrularda x’in katsayısı doğrunun eğimidir. Bir doğrunun eğimini grafiğini çizmeden bulabilmek için doğru denkleminde y yalnız bırakılır, x’in katsayısı eğimi verir. 

ÖRNEK: Bir doğrunun denklemi 4x – 5y + 9 = 0  ise eğimi nedir?

NOT: Paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir. 

ÖRNEK:  Paralel olan ikidoğruban birinin denklemi 3y = 5ax + 8 diğerinin denklemi 6x + 5y = 13 ise a değeri nedir?

NOT: Birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı −1’dir. 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir