Kenarortay, Açıortay, Yükseklik Ve Kenar Orta Dikme 8.sınıf 

 KENARORTAY NEDİR? 

 Bir üçgenin herhangi bir kenarının orta noktasını, karşı köşe noktası ile birleştiren doğru parçasına üçgenin o kenarına ait kenarortayı denir.   “a” kenarına ait kenarortay Va sembolü ile gösterilir.  Tüm üçgenlerde kenarortayların kesişim noktası üçgenin iç bölgesindedir. 

YÜKSEKLİK NEDİR?  

Bir üçgenin bir köşesinden karşı kenarına indirilen dik doğru parçasına üçgenin o kenarına ait yüksekliği denir.  “a” kenarına ait yükseklik ha sembolü ile gösterilir. Yüksekliklerin kesişim noktası dar açılı üçgenlerde üçgenin iç bölgesinde, dik açılı üçgenlerde üçgenin üzerinde (dik köşesinde), geniş açılı üçgenlerde ise üçgenin dış bölgesindedir. 

AÇIORTAY NEDİR?  

Bir üçgenin herhangi bir iç açısını iki eş parçaya ayırarak köşeyi karşı kenara birleştiren doğru parçasına üçgenin iç açıortayı denir.  “A” açısına ait açıortay nA sembolü ile gösterilir. Tüm üçgenlerde açıortayların kesişim noktası üçgenin iç bölgesindedir.  

 

NOT: Çeşitkenar üçgende bir kenara ait yükseklik, açıortay ve kenarortay arasında; yükseklik < açıortay < kenarortay bağıntısı vardır. 

NOT: Eşkenar üçgende bir açının açıortayı ile o açının karşısındaki kenarın kenarortayı ve yüksekliği aynı doğru parçasıdır. Aynı eşitlik ikizkenar üçgendeki eş kenarlar arasında kalan açının açıortayı ile karşı kenarının kenarortay ve yüksekliğinde de vardır. 

KENAR ORTA DİKME NEDİR? 

 Üçgenin herhangi bir kenarının orta noktasından geçen ve bu kenara dik olan doğru parçasına kenar orta dikme denir.  Kenar orta dikmeler dar açılı üçgenlerde üçgenin iç bölgesinde, dik açılı üçgenlerde üçgenin üzerinde (hipotenüsün orta noktasında) , geniş açılı üçgenlerde ise üçgenin dış bölgesinde bir noktada kesişir. 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir