Koordinat Sistemi 7.sınıf 

KARTEZYEN KOORDİNAT SİSTEMİ NEDİR? 

KOORDİNAT SİSTEMİ 

İki sayı doğrusunun 0 (sıfır) noktasında birbiriyle dik kesişmesiyle oluşan sisteme kartezyen koordinat sistemi denir.

Burada iki sayı doğrusu yani iki boyut olduğu için iki boyutlu kartezyen koordinat sistemi de denir.

Koordinat sisteminde yatay olan eksene x ekseni (apsisler ekseni), dikey eksene ise y ekseni (ordinatlar ekseni) denir. Eksenlerin kesiştiği noktaya orijin veya başlangıç noktası denir.

Koordinat sisteminde noktaların yerleri sıralı ikililerle belirlidir. ( Örnek: (5,7) gibi )  Koordinat sistemindeki her noktaya karşılık gelen bir sıralı ikili bulunur. Bir noktayı gösteren sıralı ikililere o noktanın koordinatı denir.

Sıralı ikilideki ilk sayı x eksenine, ikinci sayı y eksenin karşılık gelen sayıyı gösterir. 

Örneğin bir A noktası olsun. Bu noktanın koordinatları 3’e 2 olsun. Bu A(3,2) şeklinde gösterilir. Burada 3’e apsis (x), 2’ye ordinat (y) denir. 

Koordinat sistemi düzlemi 4 bölgeye ayırır.

1. Bölgedeki noktaların (x) apsisleri pozitif, (y) ordinatları da pozitif. 

2. Bölgedeki noktaların (x) apsisleri negatif, (y) ordinatları pozitif. 

3. Bölgedeki noktaların (x) apsisleri negatif, (y) ordinatları negatiftir. 

4. Bölgedeki noktaların (x) apsisleri pozitif, (y) ordinatları negatiftir. 

NOT: Apsisi 0 (sıfır) olan noktalar y ekseni üzerinde, ordinatı 0 (sıfır) olan noktalar x ekseni üzerinde yer alır.

Şimdi A(2,3) , B (4,-2) , C(-3,-3) ve D(-4,2)  noktalarını koordinat düzleminde gösterelim:

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir