Rasyonel Sayılar Ve Sayı Doğrusunda Gösterme 7.sınıf 

RASYONEL SAYILAR 

a bir tam sayı ve b sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Tanımdan yola çıkarak şunlara ulaşabiliriz: Her doğal sayı ve tam sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır. (Çünkü paydalarına 1 yazabiliriz.) 

ÖRNEKLER: sayıları birer rasyonel sayıdır.

Sıfırdan büyük rasyonel sayılara pozitif rasyonel sayılar denir. Sıfırdan küçük rasyonel sayılara negatif rasyonel sayılar denir.

Sıfırın, sıfır hariç bir sayıya bölümü sıfırdır  sayıları 0’a eşittir.

Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Bu yüzden paydaya sıfır gelmez.  ifadeleri tanımsızdır ve bu ifadeler rasyonel sayı değildir.

( – ) işaretinin payda, paydada veya kesir çizgisinin önünde olması sonucu değiştirmez.

RASYONEL SAYILARI SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME 

♦ Rasyonel sayılar sayı doğrusunda gösterilirken önce tam sayılı kesre dönüştürülür.

♦Sonra tam kısmı kadar ilerlenir. (Pozitifse sağa, negatifse sola doğru)

♦Daha sonra bu tam sayı ile bir sonraki tam sayı ile arası kesrin paydası kadar parçaya bölünür ve kesrin payı kadar ilerlenir. Bu ilerleme negatif sayılarda sola doğru pozitif sayılarda sağa doğrudur. Yani 0’dan uzaklaşırız.

Yukarıdaki örnekte beş sayıyısayı doğrusu üzerine dizdik. Bu örneği incelersek konuyu daha iyi kavramış olacağız. 

ÖRNEK:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir