Rasyonel Sayıları Karşılaştırma Ve Sıralama 7.sınıf 

  RASYONEL SAYILARI SIRALAMA

PAYDALARI EŞİT RASYONEL SAYILARI SIRALAMA 

Pozitif rasyonel sayılarda sıralama yaparken paydalar eşitlenirse, payı büyük olan büyüktür. 

PAYLARI EŞİT RASYONEL SAYILARI SIRALAMA

Pozitif rasyonel sayılarda sıralama yaparken paylar eşitlenirse,paydası büyük olan küçüktür. 

ÖRNEK: 

PAY ve PAYDALARI EŞİT OLMAYAN RASYONEL SAYILARI SIRALAMA 

Sıralıyacağımız kesirlerin hem payları ve hem de paydaları eşit değilse payları veya paydaları eşitleyerek ( gerekirse ekok- en küçük ortak kat- kulanarak) eşitleyip daha sonra sıralamayı yapabiliriz.,

 

NEGATİF RASYONEL SAYILARI SIRALAMA 

Negatif rasyonel sayılar sıfırdan ve pozitif rasyonel sayılardan küçüktür. Negatif rasyonel sayılar kendi aralarında sıralanırken, pozitif rasyonel sayılardaki gibi sıralama yapılır. Sonra sıralamanın tam tersi alınır. 

ÖRNEK:

ONDALIK GÖSTERİMLE İFADE EDEREK SIRALAMA 

Rasyonel sayıları ondalık gösterime çevirerek de sıralama yapabiliriz. Bunun için şunlara dikkat etmeliyiz: Pozitif ondalık sayıları sıralarken önce tam kısımlarına bakarız. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür. Eğer tam kısımları eşitse onda birler, yüzde birler, binde birler,… basamaklarındaki rakamları sırayla karşılaştırırız. Pozitif ondalık sayıları kendi arasında, negatifleri kendi arasında sıralarız. Negatif sayılar 0’dan ve 0 da pozitif sayılardan küçüktür. Negatif sayıları pozitifmiş gibi sıralar ve daha sonra sıralamayı ters çeviririz. 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir